De geboorte van je kind maakt je ouder...en dan?

 

De geboorte van een kind is een intense ervaring. Vooral als je kind een (hoog)gevoelig kindje is. Want deze kindjes kunnen als geen ander jou als ouder spiegelen en je uitdagingen laten zien, voelen of ervaren. Ineens voel je onzekerheden die je allang had weggestopt. En word je gewezen op je eigen basis. Hoe sterk, of wankel, is deze? Als je steeds in je eigen onhandige patronen belandt zorgt dat voor veel frustratie. Bij jou, als ouder, en bij je kind. Met een individueel consult bij Puur Manon Coaching kan je ervoor zorgen dat je basis sterk wordt en oude onzekerheden worden losgelaten. Zodat je met je volle aandacht bij je kind kan zijn en je kind kan geven wat hij of zij nodig heeft.

 

Kinderen

(Hoog)gevoelige kinderen zijn geboren met de neig­ing veel din­gen op te merken in hun omgev­ing en diep te reflecteren alvorens te han­de­len. Ze wor­den sneller over­weldigd door een hoog vol­ume of grote hoeveel­heid prikkels ineens. Dit proberen ze te ver­mi­j­den en zodoende lijken ze ver­legen of ‘de spel­breker’. Wan­neer ze de over­prik­kel­ing niet kun­nen voorkomen lijken ze ‘snel over­stuur en ‘overgevoelig’ (bron: het hoog sen­si­tieve kind; Elain N.Aron)

Hierdoor vraagt een (hoog)gevoelig kind je speciale aandacht. Veiligheid is voor deze kinderen van essentieel belang. Het is aan jou als ouder die veiligheid vorm te geven. Maar hoe? Puur Manon Coaching geeft Wijze Oudercursussen om je meer begrip te geven over de belevingswereld van je kind waardoor je deze veiligheid kunt bieden. Om faalangst te voorkomen, of te verminderen bijvoorbeeld. Of om beter te kunnen uitleggen op school op welke manier je kind zich kan ontwikkelen tot een fijn, wijs kind. Zelfs om te voorkomen dat er soms een andere diagnose op wordt geplakt.

 

Weer lekker in zijn of haar velletje

(Hoog)gevoelige kinderen nemen bovendien veel emoties over van hun omgeving. Hun hersenen zijn echter nog niet in staat alle emoties die ze oppikken te begrijpen. Zo kunnen er blokkades ontstaan die leiden tot probleemgedrag. Van enorme driftbuien tot bijvoorbeeld het ophouden van ontlasting. Gelukkig reageren deze kinderen heel snel en goed op energetische behandelingen. Dat betekent dat je een kindje dat niet lekker in zijn vel zit met een individuele NEIsessie goed kunt behandelen. Puur Manon Coaching doet dit via 1 van de ouders. Een kindje hoeft dus zelf geen spiertest te ondergaan. Een ouder komt dan met het kindje, of met een foto van het kind, om een consult te ondergaan. Het kindje vermindert zijn klachten en de ouders krijgen inzicht in de manier waarop hun kindje functioneert.